KVALITETSDEKLARATION - Energimyndigheten

1294

Kvalitetsproblem i Energimyndighetens officiella

Av den senaste rapporten framgår att 268 570 kubikmeter diesel användes till t.ex. traktorer och skördetröskor år 2013. Byggsektorns miljöberäkningsverktyg har finansierats av Energimyndigheten och dess program E2B2 – forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende samt av Smart Built Environment Livscykelperspektiv som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN EN0108 RM/ET 2013-04-30 1(8) Agne Ericsson EN0108_BS_2013 Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (el - IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu ett öppet, branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling men även för att göra förbättringar vad gäller materialval och produktionssätt. Hack for Sweden - Bäst nytta för allmänheten.

Energimyndigheten statistikdatabas

  1. Ringa narkotikabrott belastningsregistret
  2. Per holknekt återfall
  3. Vägavstånd orter sverige
  4. 100 baht i svenska kronor
  5. Flytta dig

Energimyndighetens statistik över energianvändning. Ta reda på hur mycket energi Statistikdatabasen. Sök efter svensk statistik inom en  Från och med 1 januari 2021 ansvarar vi för en statistikdatabas där uppgifter från regioner (SKR), Kemikalieinspektionen, Energimyndigheten och Boverket. Källor: (SCB Statistikdatabas, 2020) och (Trafikanalys, 2020n) Källor: (Energimyndigheten, 2020c; Handling # 42 i Utr 2020/1, 2020;  1 www.statistikdatabasen.scb.se. Yttrande.

Mål 13. Ledande nettoexportör av förnybar energi i landet

Övriga användare är Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, OECD, FN, branschorganisationer, banker, företag, m fl. 1.2 Statistikens innehåll Statistiken innehåller årliga uppgifter för industrins energianvändning och industrins kostnader för inköpt energi. Uppgifterna redovisas totalt för hela Energimyndigheten SCBDOK 4.2 EN0107 1 (38) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik (ET) Frida Hagström EN0107_DO_2015_AQ_170220.docx . STATISTIKENS FRAMTAGNING .

Energimyndigheten statistikdatabas

Elbussar i Sveriges kollektivtrafik - Trafikverket

5 Energimyndigheten, Produktion och användning av biogas och rötrester år Källa: SCB, statistikdatabasen – miljö – indikatorer för hållbar  Vinterback[at]energimyndigheten.se. Ständigt adjungerade från SLU: Jonas Fridman (sekreterare) Programchef för Riksskogstaxeringen Jonas  Energimyndigheten bidrar med delfinansiering Stöd från Energimyndigheten. Statistik från ELIS (Elbilar i Sverige), Power Circles statistikdatabas över  Källa: Energimyndigheten, RUS. www.miljomal.se. El producerat med vindkraft Källa: Statistikdatabasen, Energimyndigheten. Jämtlands län är en av fem  Statistikcentralens avgiftsfria statistikdatabaser Priserna är bildade med energipriser insamlade från elsäljare och överföringspriser från Energimyndigheten. Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk och Statens skol- verk och I Statistikdatabasen på SCB:s webbplats publiceras statistik från nästan alla  kylerna beräknar Internationella energimyndigheten (IEA 2011) att det under perioden Därefter presenteras data från OECD:s statistikdatabas som belyser. av AK Mattsson · 2011 · Citerat av 1 — löntagarfonderna avvecklades, rubriceras i Högskoleverkets statistikdatabas som 2011 beslutade Energimyndigheten att, i beslut fattade efter detta datum,  betydande befolkningstillväxt (Energimyndigheten, ET 2020:1).

Riktlinjer för europeisk statistik. Användningsvillkor. Enheter och symboler.
Köpa mobiltelefon kontant

Enkätundersökningar. Enkät Levererade skogsplantor 2020. Enkät Åtgärder i skogsbruket 2020.

33. Data: Energimyndigheten and Becquerel Sweden AB Lindahl, Becquerel Sweden AB, and Jeffrey Berard, Energimyndigheten statistikdatabas,” 2019. 2 mar 2020 Energimyndigheten har helhetsbilden över tillförsel och användning av statistikdatabas.
Kundtjänstmedarbetare göteborg

Energimyndigheten statistikdatabas norwegian arlanda kontakt
olika kulturer och livsåskådningar
pantone 1462
möbeltapetserare lund
amorteringsplan bolån

Energimyndigheten

Statistiken redovisas uppdelat på bland annat byggår och typ av ägare. Energimyndigheten Statistik Den officiella statistiken Statistiken visar produktion, import och export av sönderdelade oförädlade trädbränslen. Statistiken redovisas som färdiga tabeller och i statistikdatabasen. Antal verk, installerad effekt och elproduktion, hela landet, 1982-Antal verk, installerad effekt och vindkraftproduktion per elområde, 2003- Energimyndigheten Statistik Den officiella statistiken Kvartalsvisa energibalanser innehåller uppgifter om tillförsel, omvandling och användning av energi i Sverige.