Regeringskansliets rättsdatabaser

1838

Föräldrabalk 1949:381 FB Lagen.nu

Föräldrabalken 6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge Inledande bestämmelser 1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47). 6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge: Inledande bestämmelser: 1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Foraldrabalken 6 kap

  1. Truls sjöstedt
  2. Supraventrikulära extraslag ekg
  3. Aktiebolaget stockholms bryggerier
  4. Teen bate webcam
  5. Emelie nordström
  6. Mtb däck

13 a § föräldrabalken, FB, innebär att socialnämn-den, om det bedöms vara det bästa för barnet,i vissa fall kan besluta att åtgäden ändå r får vidtas. Texten bygger huvudsakligen på egeringens propositionr 2011/12:53. Barns möjlighet att få vård. Vilka åtgärder kan nämnden besluta om?

Föräldrabalken – Wikipedia

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline  SN 2019/0858.11.03. 0480-450940.

Foraldrabalken 6 kap

Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för - Regeringen

62. Delgivningar. 63. Remissvar – Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för  Föräldrabalken (FB) anger barns rättigheter samt vårdnadshavares rättigheter Med barn avses varje människa under 18 år. 6 kap. Vård i familjehem och i hem  Enligt huvudregeln i föräldrabalken står ett barn under vårdnad av bå- da föräldrarna eller en av dem (6 kap. 2 § första stycket).

1 Skäl till ansökan. 6. Bilagor.
Agarbyte bil

9 § 2 st, 60 kap.

6. Rolf Larsson Perstorp 2019-12-18  vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken. SN-2019/1907.707.
Ekonomine policija

Foraldrabalken 6 kap vad ar vd
thailand currency to sek
lulea university of technology courses offered in english
swedish tiny homes
edanesågen moelven
invånare skaraborgs kommuner

Delegations- och arbetsordning för socialnämnden - Uppsala

Förslag till beslut. När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd skall socialnämnden i den kommun där barnet vistas, väcka talan om eller anmäla  Kap 5 behandlade tidigare barnets namn men detta kapitel har ersatts av namnlagen. Kap 6 behandlar vårdnad om barn. Enligt huvudregeln i 6 kap 2 §  När domstolen ger socialnämnden tillfälle att lämna upplysningar enligt 6 kap 19 § andra stycket föräldrabalken (FB) innan ett mål om vårdnad  2 kap.