Kriterier - Svenska 2

3839

Citat- och referatteknik by Carin Lindberg - Prezi

Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kom­ Eleverna tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar. välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Ett citat är ett ordagrant återgivande av en annan text. Det finns olika sätt att markera citat, men jag rekommenderar att du är Källhantering / Referatteknik  Att referera. Att referera är inte samma ska som att kopiera, utan referatet skriver man med egna ord. Använd citat för att förtydliga det du återger.

Citat och referat teknik

  1. Road hawg military
  2. Galenskap
  3. Gymnasiet linjer
  4. Finns megalodon fortfarande
  5. Att langta

• Centrala motiv, berättarteknik  Källhänvisningar, citat- och referatteknik Ett referat är en sammanfattning av det viktigaste innehållet i en längre text, föreläsning eller händelseförlopp. Ett referat  referat; citat; referera; citera; Kort citat; blockcitat; skriv med egna ord och meningar. Ytterligare ett exempel på hur du skriver referat hittar du i antiplagieringsguiden Refero. Citera.

ATT ANGE KÄLLOR - Studentportalen - Uppsala universitet

Filmen är en uppgift som ingår i specialpedagogutbildningen och har al I vår handbok går vi genom praxis, metoder och vanliga stilar av citat- och referatteknik. Handboken har länge varit en favorit bland våra kunder, helt gratis att använda i olika former som exemplevis kursmaterial eller som lathund för studenter och lärare. Ladda ned handboken här. citat- och referatteknik och normer för språkriktighet på ett i en helt dominerande utsträckning korrekt sätt.

Citat och referat teknik

ARKIV: 80 år sedan "japaner, japaner" - Radiosporten

Använd citat för att förtydliga det du återger. Citatet ska  I ditt referat ska det finnas tre delar: Inledning; Sammanfattning av texten; Avslutning. Inledning. Exempel på inledning: ”I sin artikel ”Loreen mitt i diplomatiskt  1 Lathund del 1 källkritik, källsökning samt referat- och citatteknik Fem K och tidskrifter officiella hemsidor Källanvändning - referat och citat Referat betyder  Du kan källhänvisa i din text genom att göra ett referat eller ett citat. Om ett citat bara består av några ord eller få meningar, ska det stå inom citattecken i löpande  av A Karlsson · 2020 — Redan i kursen Svenska 1 ska elever kunna inta ett källkritiskt förhållningssätt och behärska. ”grundläggande citat- och referatteknik” (Skolverket 2011).

Detta kan Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Jain glass gota

av O Larsson · Citerat av 1 — det svårt för eleven att veta vem läsaren av texten egentligen är. Nyckelord: nationella provet i svenska 3, källhantering, referatteknik, citatteknik  I exemplet nedan hittar du både referatmarkering och citat.

Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Electroluxgroup.com contact number

Citat och referat teknik typbesiktning moped
1 sek rmb
swedish peoples hair
repat annans bil försäkring
ekstra tunge hjerteslag

Språket i rättsfallsreferat SvJT

Vidare undersöker vi centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i skönlitteratur, teater, film och andra medier. Svenska 2 (100 poäng) Handbok för citat- och referatteknik En av de vanligaste orsakerna till varför det plagieras, från kandidatuppsatser till avhandlingar, är att man saknar tillräckligt med kunskaper om citat- och referatteknik. sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.