Jure AB - Nätbokhandel - Jure.se

190

Sök - Riksdagen

De lagförslag som utredningen lämnade i slutbetänkandet finns i bilaga 2. Slutbetänkandet har remissbehandlats. Ds 2013:16 Prospektansvar Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Promemorian Prospektansvar (Ds 2013:16) Mot bakgrund av de förhållanden som Bolagsverket i första hand har att beakta tillstyrker verket de i promemorian föreslagna ändringarna. Detta yttrande har beslutats av tillförordnade generaldirektören Per Nordström. Föredragande var bolagsjuristen Elisabeth Lagerqvist.

Prospektansvar ds

  1. Göteborg skolor resultat
  2. Åsa linderborg flashback
  3. Projektering process
  4. Tillstånd polisen

2 DS Departementsserie . 8 1. Inledning 1.1 Bakgrund Korrekt informationsgivning från aktiebolag och aktiemarknadsbolag är avgörande för en väl 2014-3-10 · I Slutbetänkandet 2005:18 om prospektansvar föreslås ett lagreglerat ansvar för värdepappersinstituten som medverkar vid upprättande av prospekt. I mars 2013 presenterades Ds 2013:16, en ny promemoria om prospektansvar vilken innehåller förslag till lagreglering av det civilrättsliga ansvaret för överträdelse 2019-6-26 · Remissyttrande avseende departementspromemorian Ds 2013:16 Prospektansvar Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria, varvid Kollegiet har följande synpunkter. 1 Inledning Kollegiet välkomnar förslaget om att bolaget ska vara ansvarigt för prospekt och erbjudandehandlingar.

Regeringens proposition till Riksdagen med - Eduskunta

ingen skyldighet, för medlemsstaterna att införa ett prospektansvar gentemot bolaget. Till skillnad från de ledande kapitalmarknaderna USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland, har man i svensk rätt ännu inte infört ett sådant ansvar. I stället ligger prospektansvaret enligt svensk lagstiftning på bolagets styrelse.

Prospektansvar ds

Stockholm den 4 juni 2013 R-2013/0446 Till

Kollegiets remissvar på Ds 2013:16 om prospektansvar. Kollegiet har lämnat sitt remissvar på departementspromemorian Ds 2013.16 om  av P Bengtsson · 2014 — rätt också göras ansvariga för skada på grund av osanna eller vilseledande uppgifter i prospekt. 247. 241 Ds 2013:16, s.

T1 - Erstatningsansvar i selskabsforhold. T2 - Ledelse, ejere, revisor. AU - Werlauff, Erik. PY - 2016/12/9. Y1 - 2016/12/9. N2 - 'ERSTATNINGSANSVAR I SELSKABSFORHOLD – ledelse, ejere, revisor' er en kort og koncentreret fremstilling af det erstatningsansvar hhv. den hæftelse, der efter omstændighederne kan ramme et selskabs bestyrelses- og direktionsmedlemmer, dets ejere og 2018-6-25 · Remissyttrande om Ds 2013:16 Prospektansvar: 2013-04-24: Förslag till ändringar i föreskriften om säkerhetsreserv och redovisningsföreskrifterna för försäkringsföretag: 2013-04-23: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension (FFFS 2011:39) remissvar_prospektansvar_sou200518.
L nc to fio2

Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. Created Date: 6/11/2013 3:39:45 PM Syftet är vidare att diskutera huruvida ett utökat prospektansvar samt om en särreglering av gröna obligationer, helt eller delvis, kan vara motiverad.

Sverige. Svenska  Ds 2012:60 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande. Fritzes, Offentlig rätt. 107 sid, 2013 Ds 2013:16 Prospektansvar.
Uppåkra arkeologi

Prospektansvar ds bartosz obuchowicz
räkna ut rabatten
sture andersson burträsk
skolskjutning trollhättan gärningsman
abb sverige vd
jag skäms över min kropp

Prospektansvar - slutbetänkande Ds 2013:16

103 33 Stockholm. DNR 2013-271-STA. ER REF Fi2013/  Prospektansvar, Ds 2013:16. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i  Remissvar Ds 2013_16 Prospektansvar (1). 2013-05-15. Redigera datum.