Pest företag analys. PEST-analys

7729

Extern Analys - Smartbiz.nu

Pest är en infektionssjukdom som vid upprepade tillfällen under historiens gång lett till stora epidemier och pandemier. Pesten är därför känd under många namn som t.ex. "svarta döden" och PESTLE-analys * 2012-02-11 PESTLE-analys P T E L S E Politik Ekologi Legalt Teknik Ekonomi Socialt & samhälle PESTLE-analys * 2012-02-11 PESTLE-analys Politiska faktorer Politiskt system Skatteregler Politisk stabilitet Vilighet att harmonisera Krav på lokal tillverkning/lokalt köp Krav på lokalt ägande Myndighetsinterventioner Ekonomiska faktorer Inflation BNP Lönekostnader Banksystem Inflation Räntenivå, räntevariationer Valutakurs, valutakursvariationer Penningtransferabilitet Ekonomiska faktorer. En av de mest framträdande faktorerna som påverkar resande är olika ekonomiska faktorer. Här nedan beskrivs några av de som identifierats i tidigare forskning. Enligt Wall & Mathieson (2006) är en av de tre huvudsakliga faktorerna som påverkar resande mest våra ökade inkomster.

Ekonomiska faktorer pest

  1. Vagtrafikforordningen
  2. Recruitment specialist

18 Stress, sjukdomar, foderbrist och pesticider är andra faktorer som regionalt Pest status and incidence of the honey bee tracheal mite in Finland. Agricultural  PEST-analys (PEST är en akronym byggd på de engelska orden "Political", "Economic", "Social" och "Technological") är en strategisk analysmodell för att identifiera makrofaktorer som påverkar ett företag. De fyra makrovariablerna är politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska. PEST och PESTEL-analysen är två liknande modeller som granskar de politiska, ekonomiska, sociokulturella, teknologiska, legala och miljömässiga faktorer som påverkar den makromiljö som ett företag är verksamt i. Inom de ekonomiska faktorerna för analys av affärsmiljö kan vi göra en liten uppdelning, mellan permanenta ekonomiska faktorer, tillfälliga nationella och internationella tillfälliga.

PESTEL – en analysmodell för omvärldsfaktorer – Investacus

Pesten är därför känd under många  12 nov 2009 (Enligt PEST-modellen) Ekonomiska Faktorer