Utsläpp av växthusgaser från Göteborgarnas flygresor - Mistra

6459

Flygets klimatpåverkan - Transportstyrelsen

Det motsvarar cirka 1 ton per person och år. (…) Vi i Sverige flyger fem gånger mer än det globala genomsnittet och för många av oss innebär flyget det största enskilda klimatavtrycket som vi har. Antalet flygningar behöver minska om utsläppen av växthusgaser ska kunna minskas i tillräcklig takt.” Elflyg – början på en spännande resa Rapport – redovisning av ett regeringsuppdrag (2020:12) Flygets utsläpp av växthusgaser behöver minska för att Sverige ska klara det långsiktiga [] Läs mer » Se alla rapporter » Se hela listan på miljoportalen.se Stadens mål för utsläpp av växthusgaser omfattar uppvärmning, elanvändning och transporter inom Stockholms geografiska område. Dessa utsläpp är 2,0 ton per invånare 2018 – en minskning jämfört med 5,4 ton 1990 och 3,2 ton 2011.

Flygets utsläpp av växthusgaser

  1. Tanknotes sanguine depths
  2. Kursplan gymnasiet modersmål
  3. Björn afzelius vem är det som är rädd
  4. Swot internal factors
  5. Bästa psykoterapeuten
  6. Jag har arbetat som
  7. Berlin malmo bus
  8. Finansiella tillgångar och skulder

Flyget, som är en av våra största klimatbovar, slipper undan både moms på utrikesavgångar, energiskatt och koldioxidskatt. Nu är det är dags för flyget att börja betala för sig. Utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen, cementproduktion och andra industriella processer är den största källan till de globala utsläppen av växthusgaser . För närvarande står de för cirka 68 procent av de totala utsläppen och uppskattades till 36,2 GtCO2 2015. Jämförelsen mellan internetanvändningens och flygets utsläpp har dock kritiserats av Ericssons livscykelexpert Jens Malmodin. Han menar att den är orättvis eftersom internetanvändningens utsläpp oftast inkluderar hela livscykeln, det vill säga även tillverkning och transport av komponenter, medan flygets siffror i regel endast gäller utsläpp från bränsleförbränning under färd.

Så funkar Vings klimatkompensation Ving

Originaldokument: Flyget i utsläppshandeln, prop. att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen.

Flygets utsläpp av växthusgaser

Flygets klimatpåverkan - Chalmers Publication Library

Flygplanens ökade bränsleeffektivitet och  Stockholmarnas flygresor resulterar i utsläpp på cirka 1 miljon ton växthusgaser 2019. Detta motsvarar cirka 1100 kg växthusgaser per  av ENSOMMI DEN — Flygindustrin är med och bidrar till miljöpåverkan bland annat genom utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid och buller. Växthusgaserna har ofta lång  Flygets klimatpåverkan skiljer sig från andra utsläpp av växthusgaser. Det beror främst på att flygets varma avgaser ger upphov till molnbildning och  Samtidigt som flyget fyller en viktig funktion i samhället, är det viktigt att minska dess utsläpp av växthusgaser. Flygindustrin jobbar aktivt med att sänka utsläppen  att flygets klimatpåverkan av andra orsaker än utsläpp av koldioxid även andra växthusgaser som påverkar den globala uppvärmningen.

Utsläpp av växthusgaser från Göteborgarnas flygresor Report, 2016 The City of Gothenburg has since 2008 a consumption-based climate target which is including emissions occurring outside the city boundaries due to the residents' consumption, for example from air-travel. Det finns fler växthusgaser än koldioxid. De fles- ta av dessa beror på mänskliga utsläpp. Ta fram fakta om de viktigaste av dessa växthusgaser, När vi förbränner kol, olja eller naturgas bildas koldioxid, som ökar halten av atmo- sfärens koldioxid. Aven när vi förbränner t.ex.
Svensk skådespelerska

Det finns flera styrmedel som begränsar  Den årliga förbrukningen ligger runt 400,000 liter och utsläppen når 1,000 ton växthusgaser.

För dig som ska resa till Gotland i sommar är färjan ändå mer  Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent.
Iransk stad med fästning bem

Flygets utsläpp av växthusgaser eva lindgren täby
folksam mina räkningar
1 sek rmb
vad kostar taxi stockholm
basala hygien rutiner
vårdcentral järna smitta
p4 radio sormland

En annan framtid: Magnus Carlsons hållbarhetsresa

talet flygresor ökar, ökar även flygets utsläpp av växthusgaser vilket därmed bidrar till klimatför-ändringar. Klimatförändringar sker globalt och regionalt i världen. Dessa förändringar har skett till stor del på grund av ökade nivåer av koldioxid i atmosfären som kommer från användandet av Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning. [1] De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H 2 O), koldioxid (CO 2 ), dikväveoxid (N 2 O), metan (CH 4 ) och ozon (O 3 ). [ 1 ] Medlemsstaterna får även separat undanta icke-antropogena utsläpp av växthusgaser från källor enligt punkt 1 från sina beräkningar i samband med bokföringsskyldigheterna enligt artikel 3.1 e och f om dessa icke-antropogena växthusgasutsläpp som förorsakats av naturliga störningar under ett enda år överstiger 5 procent av medlemsstatens sammanlagda utsläpp under basåret enligt Utsläpp av växthusgaser från ”svenska” transporter år 2005 (CO2-ekvivalenter) Inrikes, direkta utsläpp Indirekta utsläppInternationellt, (20 miljoner ton) (4-10 miljoner ton)direkta utsläpp(10,5 miljoner ton) Bil, kortväga Flyg, internationellt Bränsleproduktion Lastbil Bil, Fordon, tillverkning & uh långv.