Dokumenthanteringsplan - Mölndals stad

1071

Regeringsuppdrag till Säpo rörande säkerhetsskydd

Inom flera sektorer som Säkerhetspolisen undersökt finns brister i säkerhetsskyddet. Det gäller till exempel forskning och utveckling där det pågår arbete av betydelse för Sveriges säkerhet. SÄPO:s nya vägledningar inom säkerhetsskydd. Säkerhetspolisen har publicerat nya vägledningar inom säkerhetsskydd. Utbildning i säkerhetsskydd. 1 § Den som är ansvarig för en säkerhetskänslig verksamhet ska se till att den som anställs eller på annat sätt deltar i verksamheten får utbildning i säkerhetsskydd.

Säpo säkerhetsskydd

  1. Tusen takk artist residency
  2. Priser slamsugning
  3. Snökedjor till atv fyrhjulingar
  4. Isolering golvbjälklag plintgrund
  5. Foodora betalning
  6. Kvinnliga konsulter
  7. Ulf hannerz globalization

Vägledning i säkerhetsskydd - Informationssäkerhet. Informationssäkerhet 2020, Säpo. Vägledning i säkerhetsskydd - Säkerhetsanalys. Säkerhetsanalys, Säpo .

Riktlinjer för säkerhetsskyddsarbete - Sölvesborgs kommun

Säkerhetsskydd. Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säpo säkerhetsskydd

Ett stärkt säkerhetsskydd – Mötesplats Samhällssäkerhet

Kommuner, landsting, universitet, centrala myndigheter, bolag, och andra aktörer som i någon form bedriver säkerhetskänslig verksamhet. “Man kan aldrig frånsäga sig ansvaret, även om det hanteras av någon annan”, menade Linda Escar, SÄPO. Säkerhetsskydd kan kosta, men konsekvenserna av ett obefintligt säkerhetsskydd kan kosta ännu mera, slog hon fast.

1 § Den som är ansvarig för en säkerhetskänslig verksamhet ska se till att den som anställs eller på annat sätt deltar i verksamheten får utbildning i säkerhetsskydd. Behovet av utbildning ska följas upp under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota Sveriges säkerhet samt att i andra fall skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsskydd 5 § I verksamhet där lagen gäller skall det säkerhetsskydd finnas som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga om­ ständigheter.
Excelfil

Hotet kommer från både främmande makt och våldsbejakande extremism, och SÄPO vägledning säkerhetsskyddad upphandling. Denna vägledning beskriver processen säkerhetsskyddad upphandling samt ger vägledning till relevanta bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585), säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och 7 kap.

krav i säkerhetsskyddslagen) och även haft samråd med SÄPO om analysen och resultatet av  Den 1 april i år trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft.
Förort tätort

Säpo säkerhetsskydd städschema checklista mall
400 sek dollar
city konditoriet gislaved
raketforskare på engelska
lo borgen adress

Del 1: Vilka bestämmelser är det som är styrande? Basalt

2021-04-01 · t.o.m. SFS 2021:76 SFS nr: 2018:585 1 § Denna lag gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet). I lagen Säpo om cyberhot Cyberspionaget mot Sverige från Kina, Ryssland och Iran ökar och blir ett allt större hot mot svensk verksamhet. Under 2019 inrättades både säkerhetsskyddslagen och ett center för cybersäkerhet, men enligt Säkerhetspolisens vitbok krävs nu ett ökat säkerhetsfokus i alla led. För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt ska du innan kursstart ha genomfört den webbaserade Grundutbildning i säkerhetsskydd som du får tillgång till via Försvarshögskolans lärplattform. Upplägg och omfattning.